วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด มหาชน คือใคร

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด มหาชน คือใคร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 205,000,000 บาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2557
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561

ปี 2561

• 20 มิ.ย. 61 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI
• 19 ธ.ค. 61 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ เข้าซื้อกิจการบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำองและสกินแคร์ ในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM)
• 19 ธ.ค. 61 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.44 บาท/หุ้น

ปี 2560

• ก.พ. 60 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP สากล (GMP Codex : General Principle of Food Hygiene), HACCP และ ISO 22000:2005 จาก Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองภาคเอกชน
• มี.ค. 60 ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีสารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต
• 28 พ.ย. 60 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปี 2559

• ก.ย. 59 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง(OBM)5/ ได้แก่ โปรตีนไดเอท ตรา “ไดเอโตะ”
• 15 ก.ย. 59 ย้ายสำนักงานและโรงงานจากเดิมที่ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มายังสำนักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่เจริญ-ท่าจีน เลขที่ 111 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
• 22 พ.ย. 59 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 90 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ก่อสร้างโรงสกัดพืชสมุนไพรธรรมชาติ (ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตผลิต) และเพื่อซื้อที่ดินสำหรับรองรับการขยายโรงงาน รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2558

• 24 ธ.ค. 58 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด” 

ปี 2557

• 17 พ.ค. 57 เพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
• มิ.ย. 57 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) กิจการผลิตยา และ/หรือ สารออกฤทธิ์สำคัญในยา
• ก.ย. 57 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2556

• ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป โดยเริ่มการผลิตในรูปแบบการรับจ้างพัฒนาและผลิต(ODM)3/และให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา คิดค้นและพัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของ อย.4/
• ธ.ค. 56 ได้รับการรับรองมาตราฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ปี 2554

• 11 ก.พ. 54 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท ไทยเลิร์นนิ่งอินโนเวชั่น จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสื่อการสอน ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
• 14 ธ.ค. 54 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สุกฤษ 55 จากัด” ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเริ่มจากการผลิตตามสูตรและส่วนประกอบตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM)2/

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด มหาชน คือใคร

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด มหาชน คือใคร

…..

…..

Ultima Life จังหวัดกรุงเทพมหานคร,Ultima Life จังหวัดกระบี่,Ultima Life จังหวัดกาญจนบุรี,Ultima Life จังหวัดกาฬสินธุ์,Ultima Life จังหวัดกำแพงเพชร,Ultima Life จังหวัดขอนแก่น,Ultima Life จังหวัดจันทบุรี,Ultima Life จังหวัดฉะเชิงเทรา,Ultima Life จังหวัดชลบุรี,Ultima Life จังหวัดชัยนาท,Ultima Life จังหวัดชัยภูมิ,Ultima Life จังหวัดชุมพร
Ultima Life จังหวัดเชียงราย,Ultima Life จังหวัดเชียงใหม่,Ultima Life จังหวัดตรัง,Ultima Life จังหวัดตราด,Ultima Life จังหวัดตาก,Ultima Life จังหวัดนครนายก,Ultima Life จังหวัดนครปฐม,Ultima Life จังหวัดนครพนม,Ultima Life จังหวัดนครราชสีมา,Ultima Life จังหวัดนครศรีธรรมราช
,Ultima Life จังหวัดนครสวรรค์,Ultima Life จังหวัดนนทบุรี,Ultima Life จังหวัดนราธิวาส,Ultima Life จังหวัดน่าน,Ultima Life จังหวัดบึงกาฬ,Ultima Life จังหวัดบุรีรัมย์,Ultima Life จังหวัดปทุมธานี,Ultima Life จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,Ultima Life จังหวัดปราจีนบุรี,Ultima Life จังหวัดปัตตานี
,Ultima Life จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,Ultima Life จังหวัดพังงา,Ultima Life จังหวัดพัทลุง,Ultima Life จังหวัดพิจิตร,Ultima Life จังหวัดพิษณุโลก,Ultima Life จังหวัดเพชรบุรี,Ultima Life จังหวัดเพชรบูรณ์,Ultima Life จังหวัดแพร่,Ultima Life จังหวัดพะเยา,Ultima Life จังหวัดภูเก็ต,
Ultima Life จังหวัดมหาสารคาม,Ultima Life จังหวัดมุกดาหาร,Ultima Life จังหวัดแม่ฮ่องสอน,Ultima Life จังหวัดยะลา,Ultima Life จังหวัดยโสธร,Ultima Life จังหวัดร้อยเอ็ด,Ultima Life จังหวัดระนอง,Ultima Life จังหวัดระยอง,Ultima Life จังหวัดราชบุรี,Ultima Life จังหวัดลพบุรี,
Ultima Life จังหวัดลำปาง,Ultima Life จังหวัดลำพูน,Ultima Life จังหวัดเลย,Ultima Life จังหวัดศรีสะเกษ,Ultima Life จังหวัดสกลนคร,Ultima Life จังหวัดสงขลา,Ultima Life จังหวัดสตูล,Ultima Life จังหวัดสมุทรปราการ,Ultima Life จังหวัดสมุทรสงคราม,Ultima Life จังหวัดสมุทรสาคร,
Ultima Life จังหวัดสระแก้ว,Ultima Life จังหวัดสระบุรี,Ultima Life จังหวัดสิงห์บุรี,Ultima Life จังหวัดสุโขทัย,Ultima Life จังหวัดสุพรรณบุรี,Ultima Life จังหวัดสุราษฎร์ธานี,Ultima Life จังหวัดสุรินทร์,Ultima Life จังหวัดหนองคาย,Ultima Life จังหวัดหนองบัวลำภู,Ultima Life จังหวัดอ่างทอง
,Ultima Life จังหวัดอุดรธานี,Ultima Life จังหวัดอุทัยธานี,อัลทิมา ไลฟ์ ตราด,อัลทิมา ไลฟ์ ตาก,อัลทิมา ไลฟ์ นครนายก,อัลทิมา ไลฟ์ นครปฐม,อัลทิมา ไลฟ์ นครพนม,อัลทิมา ไลฟ์ นครราชสีมา,อัลทิมา ไลฟ์ นครศรีธรรมราช
,อัลทิมา ไลฟ์ นครสวรรค์,อัลทิมา ไลฟ์ นนทบุรี,อัลทิมา ไลฟ์ นราธิวาส,อัลทิมา ไลฟ์ น่าน,อัลทิมา ไลฟ์ บึงกาฬ,อัลทิมา ไลฟ์ บุรีรัมย์,อัลทิมา ไลฟ์ ปทุมธานี,อัลทิมา ไลฟ์ ประจวบคีรีขันธ์,อัลทิมา ไลฟ์ ปราจีนบุรี,อัลทิมา ไลฟ์ ปัตตานี
,อัลทิมา ไลฟ์ พระนครศรีอยุธยา,อัลทิมา ไลฟ์ พังงา,อัลทิมา ไลฟ์ พัทลุง,อัลทิมา ไลฟ์ พิจิตร,อัลทิมา ไลฟ์ พิษณุโลก,อัลทิมา ไลฟ์ เพชรบุรี,อัลทิมา ไลฟ์ เพชรบูรณ์,อัลทิมา ไลฟ์ แพร่,อัลทิมา ไลฟ์ พะเยา,อัลทิมา ไลฟ์ ภูเก็ต,
อัลทิมา ไลฟ์ มหาสารคาม,อัลทิมา ไลฟ์ มุกดาหาร,อัลทิมา ไลฟ์ แม่ฮ่องสอน,อัลทิมา ไลฟ์ ยะลา,อัลทิมา ไลฟ์ ยโสธร,อัลทิมา ไลฟ์ ร้อยเอ็ด,อัลทิมา ไลฟ์ ระนอง,อัลทิมา ไลฟ์ ระยอง,อัลทิมา ไลฟ์ ราชบุรี,อัลทิมา ไลฟ์ ลพบุรี,
อัลทิมา ไลฟ์ ลำปาง,อัลทิมา ไลฟ์ ลำพูน,อัลทิมา ไลฟ์ เลย,อั